รายละเอียดชุดช่วงล่าง 1
สำหรับรถ TOYOTA FORTUNER 2.7 /3.0 / SMART
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # สตรัทปรับเกลียวหน้าใช้กับช่วงล่างสูง0"-2"
  คอล์ยสปริงหน้า โหลด/สแตนดาส/ยกสูง
ด้านหลัง # โช้คหลัง
  คอล์ยสปริงหลัง โหลด/สแตนดาส/ยกสูง
  คอล์ยสปริงสำหรับรถติดแก๊ส
อุปกรณ์เสริม # ชุดโช้คกันสะบัดพวงมาลัย
  ยูเรเทนกันกระแทก ( สำหรับรถโหลด/รุ่น SMART)
 
สำหรับรถ TOYOTA VIGO 4 WD/ PRERUNNER
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # สตรัทปรับเกลียวหน้าใช้กับช่วงล่างสูง0"-2"
  คอล์ยสปริงหน้า สแตนดาส/ยกสูง 2" - 3"
  ลูกหมากปีกนก (กรณียกสูง 2" ขึ้นไป)
ด้านหลัง # โช้คหลังความสูง สแตนดาส/1"-2" / ยกสูง 3"
  แหนบหลังสำหรับรุ่น 2 ประตู /4 ประตู
  บูชยูเรเทนหูแหนบ
อุปกรณ์เสริม # ชุดโช้คกันสะบัดพวงมาลัย ด้าน LH -RH
 
สำหรับรถ TOYOTA VIGO 2 WD
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # สตรัทปรับเกลียวหน้าใช้กับช่วงล่างสูง0"-2"
  คอล์ยสปริงหน้า โหลด/ สแตนดาส/ยกสูง
  ลูกหมากปีกนก (กรณียกสูง 2" ขึ้นไป)
ด้านหลัง # โช้คหลังความสูง สแตนดาส/1"-2" / ยกสูง 3"
  แหนบหลัง
  บูชยูเรเทนหูแหนบ
   
รายละเอียดชุดช่วงล่าง 2
สำหรับรถ TOYOTA 2 WD
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # โช้คหน้าใช้กับช่วงล่างสูง0"-2"
  ทอร์ชั่นบาร์
  กันสะบัดพวงมาลัย
ด้านหลัง # โช้คหลัง
  แหนบหลัง
  บูชยูเรเทนหูแหนบ
   
สำหรับรถ TOYOTA 4 RUNNER , SURF 130
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # โช้คหน้าใช้กับช่วงล่างสูง0"-2"
  ทอร์ชั่นบาร์
  กันสะบัดพวงมาลัย
ด้านหลัง # โช้คหลัง
  คอล์ยสปริง
   
สำหรับรถ TOYOTA PRADO (95), SURF
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # สตรัทหน้า ดีเซล /เบนซิน
  คอล์ยสปริงหน้า
   
ด้านหลัง # โช้คหลังความสูง สแตนดาส/1"-2" / ยกสูง 3"
  แหนบหลัง
  บูชยูเรเทนหูแหนบ
อุปกรณ์เสริม # ชุดโช้คกันสะบัดพวงมาลัย ด้าน LH -RH
รายละเอียดชุดช่วงล่าง 3
 
สำหรับรถ TOYOTA RAV 4 ( 4 WD )
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # โช้คแบบสตรัทหน้า ( นุ่มหนึบ )
  คอล์ยสปริงหน้าสูง 30 มม./ คอล์ยสปริงรุ่น DISEL
ด้านหลัง # โช้คหลัง
  คอล์ยสปริงหลังสูง 35 มม.
สำหรับรถ HILUX TIGER,SPORT RIDER 4 WD, 2 WD, SR 5 ,SPORT CRUISER
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # โช้คหน้าใช้กับช่วงล่างสูง0"-2"
  ทอร์ชั่นบาร์
  กันสะบัดพวงมาลัย
ด้านหลัง # โช้คหลัง
  แหนบหลัง
  บู้ชยูเรเทนหูแหนบ
 
สำหรับรถ TOYOTA LN 106 สำหรับยาง 35"
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง 3" / 5"
  แหนบหน้า ยก 3" / 5"
  บู้ชยูเรเทนหูแหนบ หน้า
  กันสะบัดพวงมาลัย
  สาแหรกเหลี่ยมเหล็ก
  สาแหรกหน้า ยาว 190 มม.
ด้านหลัง # โช้คหลังความสูง ยกสูง 3" / 5"
  แหนบหลัง ยก 3" / 5"
  บูชยูเรเทนหูแหนบ หลัง
  สาแหรกหลัง ยาว 210 มม.
รายละเอียดชุดช่วงล่าง 4
สำหรับรถ TOYOTA L/C BJ&FJ 40,45,BJ 42,47 SERIES
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # โช้คหน้าใช้กับช่วงล่างสูง0"-2"
  แหนบ 8 แผ่น
  กันสะบัดพวงมาลัย
ด้านหลัง # โช้คหลัง
  แหนบ 7 แผ่น
  บูชยูเรเทนหูแหนบ
  สาแหรกยาวพิเศษ 205 / 230 มม.
 
สำหรับรถ TOYOTA L/C 55 (FJ 55) ' 69 TO ' 80
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # โช้คหน้าใช้กับช่วงล่างสูง0"-2"
  แหนบหน้า
  กันสะบัด
ด้านหลัง # โช้คหลัง
  แหนบหลัง ( 7+2 )
  บู้ชยูเรเทนหูแหนบ หน้า - หลัง
  โตงเตงหูแหนบ
  สาแหรก
 
สำหรับรถ TOYOTA LC 60 SERIES ( HJ60,FJ60)
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # โช้คหน้าใช้กับช่วงล่างสูง0"-2"
  แหนบหน้า 7 แผ่น
  กันสะบัด
ด้านหลัง # โช้คหลัง
  แหนบหลัง ( 7+2 )
  บู้ชยูเรเทนหูแหนบ หน้า - หลัง
  โตงเตงหูแหนบ
  สาแหรก ยาวพิเศษ
รายละเอียดชุดช่วงล่าง 5
สำหรับรถ TOYOTA BJ /LJ 70 SERIES
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # โช้คหน้าใช้กับช่วงล่างสูง0"-2"
  แหนบหน้า 7 แผ่น / 8 แผ่น
  บู้ชหูแหนบ (หน้า)
  กันสะบัดพวงมาลัย
ด้านหลัง # โช้คหลัง
  แหนบหลัง ( 7+2 ) / (6+2)
  บู้ชยูเรเทนหูแหนบ หน้า - หลัง
 
สำหรับรถ TOYOTA L/C FJ , HJ 75 SERIES
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # โช้คหน้าใช้กับช่วงล่างสูง0"-2"
  แหนบหน้า 7 แผ่น / 8 แผ่น
  บู้ชหูแหนบ (หน้า)
  กันสะบัดพวงมาลัย
ด้านหลัง # โช้คหลัง
  แหนบหลัง ( 7+2 ) / (6+2)
  บู้ชยูเรเทนหูแหนบ หน้า - หลัง
  สาแหรกยาวพิเศษ
 
สำหรับรถ TOYOTA LAND CRUISER VX 80/100 SERIES 04 / FZJ 105 R HZJ 105 R
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # โช้คใช้กับช่วงล่าง สูง 0" - 2"
  คอล์ยสปริงหน้า
  กันสะบัดพวงมาลัย
ด้านหลัง # โช้คหลังความสูง 0"-2"
  คอล์ยสปริงหลัง
  บู้ชเยื้องศูนย์ปรับมุม 2 องศา / 4 องศา
   
รายละเอียดชุดช่วงล่าง 6
สำหรับTOYOTA LAND CRUISER 100 SERIES 1998ON/FDJ 100,HZJ 100,UZJ 100,LEXUS 100 IFS V8
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # โช้คหน้าใช้กับช่วงล่างสูง0"-2"
  ทอร์ชั่นบาร์
ด้านหลัง # โช้คหลัง
  คอล์ยสปริง ( ยก 2 นิ้ว / ยก 3 นิ้ว)
 
สำหรับรถ TOYOTA L/C II LJ/RJ 70 SERIES
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # โช้คหน้าใช้กับช่วงล่างสูง0"-2"
  คอล์ยสปริง
  กันสะบัดพวงมาลัย
ด้านหลัง # โช้คหลัง
  คอล์ยสปริง
 
สำหรับรถ TOYOTA INNOVA
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # สตรัทปรับเกลียวหน้า
  คอล์ยสปริงหน้า โหลด / STD.
ด้านหลัง # โช้คอัพหลัง
  คอล์ยสปริงหลัง โหลด , STD , ยก
 
สำหรับรถ TOYOTA AVANZA
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-2"
รายละเอียดชุดช่วงล่าง 7
สำหรับรถ MITSUBISHI TRITON 4 WD / TRITON PLUS
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # สตรัทปรับเกลียวหน้า ช่วงล่าง STD. / ยก ( นุ่มหนึบ)
  คอล์ยสปริงหน้าSTD. / ยก 30 มม.
ด้านหลัง # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-1"
  แหนบหลัง
  บู้ชยูเรเทนหูแหนบ
 
สำหรับรถ MITSUBISHI TRITON 2 WD
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # โช้คหน้าใช้กับช่วงล่างสูง STD./โหลด /ยก
  คอล์ยสปริงหน้าโหลด. / ยก 30 มม.
ด้านหลัง # โช้คหลังใช้กับช่วงล่างสูง STD./โหลด /ยก
  แหนบหลัง STD. หรือ ยก 30 มม.
  บู้ชยูเรเทนหูแหนบ
 
สำหรับรถ MITSUBISHI STRADA 2 WD, GRANDIS 2 WD
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # โช้คหน้าใช้กับช่วงล่างสูง STD./โหลด /ยก
  คอล์ยสปริงหน้าโหลด. / ยก 30 มม.
ด้านหลัง # โช้คหลังใช้กับช่วงล่างสูง STD./โหลด /ยก
  แหนบหลัง STD. หรือ ยก 30 มม.
  บู้ชยูเรเทนหูแหนบ
 
สำหรับรถ MITSUBISHI STRADA 4 WD, G-WAGON 4 WD , GRANDIS 4 WD
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # โช้คหน้าใช้กับช่วงล่างสูง STD./โหลด /ยก
  ทอร์ชั่นบาร์
  กันสะบัดพวงมาลัย
ด้านหลัง # โช้คหลังใช้กับช่วงล่างสูง STD./โหลด /ยก
  แหนบหลัง STD. หรือ ยก 30 มม.
  บู้ชยูเรเทนหูแหนบ
รายละเอียดชุดช่วงล่าง 8
สำหรับรถ MITSUBISHI PAJERO ( 4 สูบหลังแหนบ ) รุ่นเหลี่ยม
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-2"
  ทอร์ชั่นบาร์
ด้านหลัง # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-2"
  แหนบหลัง
  บู้ชยูเรเทนหูแหนบ
 
สำหรับรถ MITSUBISHI PAJERO ( 6 สูบหลังคอล์ย ) โชกุน
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # โช้คหน้าใช้กับช่วงล่างสูง STD./โหลด /ยก
  คอล์ยสปริงหน้าโหลด. / ยก 30 มม.
ด้านหลัง # โช้คหลังใช้กับช่วงล่างสูง STD./โหลด /ยก
  คอล์ยสปริง
 
สำหรับรถ MITSUBISHI PAJERO NM (GDI) V6 เบนซิน / DID 3.2 ดีเซล
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # สตรัทหน้า ดีเซล / เบนซิน
  คอล์ยสปริงหน้า
ด้านหลัง # โช้คหลังใช้กับช่วงล่างสูง STD./โหลด /ยก
  คอล์ยสปริงหลัง
   
รายละเอียดชุดช่วงล่าง 9
สำหรับรถ ISUZU MU - 7 / 2 WD ( PREMO )
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-2"
  ทอร์ชั่นบาร์
ด้านหลัง # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-2"
  แหนบหลัง
  บู้ชยูเรเทนหูแหนบ
สำหรับรถ ISUZU MU - 7 / 4 WD ( ACTIVO )
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-2"
  ทอร์ชั่นบาร์
ด้านหลัง # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-2"
  แหนบหลัง
  บู้ชยูเรเทนหูแหนบ
สำหรับรถ ISUZU 2 WD , TFR,CAMEO 2 WD , ADVENTURE 2 WD
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-2"
  ทอร์ชั่นบาร์อีซูซุทุกรุ่นยกเว้น เกียร์ออโตเมติก
ด้านหลัง # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-2"
  แหนบหลัง
  บู้ชยูเรเทนหูแหนบ
สำหรับรถ ISUZU D-MAX (2WD) / CHEVROLET COLORADO (2WD)
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # สตรัทปรับเกลียวหน้าใช้กับช่วงล่างสูง 0" -2"
  คอล์ยสปริงหน้า
ด้านหลัง # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-2"
  แหนบหลัง
  บู้ชยูเรเทนหูแหนบ
รายละเอียดชุดช่วงล่าง 10
สำหรับรถISUZU D-MAX (4WD) / D-MAX HI-LANDER CHEVROLET COLORADO (4WD)
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # โช้คหน้าใช้กับ ISUZU D-MAX
  ทอร์ชั่นบาร์
ด้านหลัง # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-2"
  แหนบหลัง
  บู้ชยูเรเทนหูแหนบ
สำหรับรถ ISUZU TROOPER ( หลังคอล์ยสปริง )
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-2"
  ทอร์ชั่นบาร์
ด้านหลัง # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-2"
  คอล์ยสปริง (คู่) สูงขึ้น 40 มม.
สำหรับรถ ISUZU VEGA 4 WD,GRAND ADVENTURE
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-2"
  กันสะบัดพวงมาลัย
  ทอร์ชั่นบาร์
ด้านหลัง # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-1"/0"-2"
  แหนบหลัง
  บู้ชยูเรเทนหูแหนบ
สำหรับรถ ISUZU RODEO /ADVENTURE 4 WD/TFR 4 WD/DRAGON EYE 4 WD
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # สตรัทปรับเกลียวหน้าใช้กับช่วงล่างสูง 0" -2"
  กันสะบัดพวงมาลัย
  ทอร์ชั่นบาร์
ด้านหลัง # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-2"
  แหนบหลัง
  บู้ชยูเรเทนหูแหนบ
รายละเอียดชุดช่วงล่าง 11
สำหรับรถ JEEP CHEROKEE 2.5L, 4.0L รุ่นXJ
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # โช้คหน้าใช้กับช่วงล่าง 0"-2" / 2"-3"
  คอล์ยสปริงหน้าหน้า รุ่น LIMITED ,CLASSIC/ รุ่น SPORTS
  แผ่นยูเรเทนรองคอล์ยหน้าหนา 10 มม.
ด้านหลัง # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-2"
  แหนบหลัง
สำหรับรถ JEEP GRAND CHEROKEE 4.0L รุ่น ZJ
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-2"
  คอล์ยสปริงสูงขึ้น 35 มม.
  คอล์สปริง ( หน้า ) ยก 4 "
  แผ่นยูเรเทนรองคอล์ยหน้าหนา 10 มม.
ด้านหลัง # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-2"
  คอล์ยสปริง หลัง สูงขึ้น 35 มม.
  คอล์ยสปริง (หลัง)ยก 4"
  แผ่นยูเรเทนรองคอล์ยหลังหนา 10 มม.
สำหรับรถ JEEP GRAND CHEROKEE 4.0L รุ่น WJ / WG 4.7L V.8
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-2"
  คอล์ยสปริงหน้า (โหลด/ STD.)
  คอล์สปริง ( หน้า ) ยก 35 มม.
ด้านหลัง # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-1"/0"-2"
  คอล์ยสปริง หลัง ( โหลด/STD.)
  คอล์ยสปริง (หลัง)ยก 40 มม.
สำหรับรถ JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 L TURBO DIESEL รุ่น WJ , WG
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-2"
  คอล์ยสปริงหน้า (STD.)
ด้านหลัง # โช้คอัพหลัง (นุ่ม/นุ่มหนึบ)
  คอล์ยสปริง หลัง ( STD.)
รายละเอียดชุดช่วงล่าง 12
สำหรับรถ FORD RANGER 4 WD/FORD EVEREST / MAZDA 4 WD
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # โช้คหน้าใช้กับช่วงล่าง 0"-2"
  ทอร์ชั่นบาร์นุ่มนวล / หนึบ
ด้านหลัง # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-2"
  แหนบหลัง
  บู้ชยูเรเทนหูแหนบ
  แผ่นเสริมเบ้าหูโช้ค
สำหรับรถ FORD RANGER / MAZDA 2 WD
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-2"
ด้านหลัง # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-1"
  แหนบหลัง
  บู้ชยูเรเทนหูแหนบ
สำหรับรถ FORD EXPLORER
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-2"
ด้านหลัง # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-1"/0"-2"
สำหรับรถ MAZDA BT-50 4 WD / FORD DURATORQUE / FORD HIRIDER
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-2"
  ทอร์ชั่นบาร์
ด้านหลัง # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-2"
  แหนบหลัง
  บู้ชยูเรเทนหูแหนบ
รายละเอียดชุดช่วงล่าง 13
สำหรับรถ SUZUKI SPORTY / CARRIBEAN (มีหลังคา)สูง 3" /JIMNY
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # โช้คหน้าใช้กับช่วงล่าง 0" - 3" (นุ่ม / หนึบ)
  กันสะบัดพวงมาลัยธรรมดา / เพาเวอร์
  แหนบหน้า 4 แผ่น ( น้ำหนัก เพิ่มไม่เกิน 30 กก.)
  แหนบหน้า 5 แผ่น ( สำหรับรุ่นหลังคา ไฟเบอร์ )
  แหนบหน้า 6 แผ่น ( สำหรับติดWINCHและอุปกรณ์เพิ่ม)
  บู้ชยูเรเทนหูแหนบสำหรับโตงเตงเดิม / โตงเตงสามเหลี่ยม
  ชุดต่อขาลูกยางกันกระแทกด้านหน้า
  ชุดต่อขายึดเหล็กกันโคลงหน้า
ด้านหลัง # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-3"
  แหนบสปอร์ตตี้ 4+2 แผ่น
  แหนบคาริเบียน 5+2 แผ่น ( รุ่นหลังคาไฟเบอร์)
  แหนบเสริมหน้าหรือหลัง ( น้ำหนักบรรทุกเพิ่ม )
  ชุดโตงเตงสามเหลี่ยมอัดจารบี ( 4 ถุง)
สำหรับรถ SUZUKI SPORTY / CARRIBEAN ( สำหรับยาง 31 นิ้ว )สูง 5" /JIMNY
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # โช้คหน้าใช้กับช่วงล่าง 0" - 3" (นุ่ม / หนึบ)
  กันสะบัดพวงมาลัยธรรมดา / เพาเวอร์
  แหนบหน้า 4 แผ่น ( สำหรับกันชนเหล็กหรือหน้าคาริเบียน)
  แหนบหน้า 5 แผ่น ( สำหรับWINCH 8000 - 9000 ปอนด์ )
  แหนบหน้า 6 แผ่น ( สำหรับติดWINCHและอุปกรณ์เพิ่ม)
  บู้ชยูเรเทนหูแหนบสำหรับโตงเตงเดิม / โตงเตงสามเหลี่ยม
  ชุดต่อขาลูกยางกันกระแทกด้านหน้า
  ชุดต่อขายึดเหล็กกันโคลงหน้า
ด้านหลัง # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง 4" - 5" ( นุ่ม /หนึบ /หนึบมาก )
  แหนบสปอร์ตตี้ 4+2 แผ่น ( สปอร์ตี้และหลังคาไฟเบอร์)
  แหนบคาริเบียน 5+2 แผ่น ( กันชนหลัง + น้ำหนักบรรทุกเพิ่ม)
  ชุดโตงเตงสามเหลี่ยมอัดจารบี ( 4 ถุง)
  ขาไก่พวงมาลัยพาวเวอร์ / ขาไก่พวงมาลัยธรรมดา
รายละเอียดชุดช่วงล่าง 14
สำหรับรถ SUZUKI VITARA 1.6 L, 2.0 (V6) 3ป / 5 ป
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # สตรัทหน้า
  คอล์ยสปริง 3 ป./บรรทุกเพิ่ม 3 ป. และ นุ่มนวล 5 ป.
  คอล์ยสปริงนุ่มนวล STD / ยก (XL7)
  คอล์ยสปริง บรรทุกเพ่ม/ ยก (XL7)
ด้านหลัง # โช้คหลังนุ่มนวล ( นุ่ม/หนึบ)
  คอล์ยสปริงนุ่มนวล / บรรทุกเพิ่ม
  คอล์ยสปริงนุ่มนวล STD./บรรทุกเพิ่ม (บรรทุกเพิ่มยก)
สำหรับรถ SUZUKI GRAND VITARA 2005 ON
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # สตรัทหน้า
  คอล์ยสปริงนุ่มนวล
ด้านหลัง # โช้คอัพหลัง (นุ่ม/นุ่มหนึบ)
  คอล์ยสปริงนุ่มนวล
สำหรับรถ SUZUKI APV
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหลัง # แหนบหลัง
  บู้ชหูแหนบหลัง
  # โช้คอัพหลัง
รายละเอียดชุดช่วงล่าง 15
สำหรับรถ NISSAN 4 WD / FRONTIER
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # โช้คหน้าใช้กับช่วงล่าง 0"-2"
  ทอร์ชั่นบาร์ยาว 892 มม. 27 มม.
  กันสะบัดพวงมาลัย
ด้านหลัง # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0" ( นุ่ม) /1"-2"
  แหนบ 3 แผ่น
  บู้ชยูเรเทนหูแหนบ
สำหรับรถ NISSAN 2 WD
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-2"
  ทอร์ชั่นบาร์ยาว 892 มม. 27 มม.
ด้านหลัง # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0" ( นุ่ม) /1"-2"
  แหนบ 3+2
  บู้ชยูเรเทนหูแหนบ
สำหรับรถ NISSAN TERRANO II
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-2"
  ทอร์ชั่นบาร์
ด้านหลัง # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-2"
  คอล์ยสปริงหลัง สูงขึ้น 20 มม.
สำหรับรถ NISSAN PATROL GQ Y60 ( ช่วงสั้น,ช่วงยาว )
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-2"
  คอล์ยสปริง รถช่วงสั้น / รถช่วงยาว
  กันสะบัดพวงมาลัย
ด้านหลัง # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-2"
  คอล์ยสปริง รถช่วงสั้น / รถช่วงยาว
รายละเอียดชุดช่วงล่าง 16
สำหรับรถ NISSAN NAVARA 2 WD
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # โช้คหน้าใช้กับช่วงล่าง 2.0 MPI , V8/T5 ความสูง 0"-2"
  คอล์ยสปริงหน้า ( STD./ยก 50 มม.)
  บู้ชกันโคลงหน้า
ด้านหลัง # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง STD.
  บู้ชหูแหนบ
  แหนบหลัง
สำหรับรถ NISSAN NAVARA 4 WD
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # โช้คหน้าใช้กับช่วงล่าง 2.0 MPI , V8/T5 ความสูง 0"-2"
  คอล์ยสปริงหน้า ( STD./ยก 50 มม.)
ด้านหลัง # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง STD.
  บู้ชหูแหนบ
  แหนบหลัง
สำหรับรถ LANDROVER DISCOVERY 2.0 MPI, V8 /TD5
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # โช้คใช้กับช่วงล่าง 2.0 MPI,V8 /TD5 ความสูง 0"-2"
  คอล์ยสปริง 2.0 MPI,V8 ( บรรทุกปกติ/บรรทุกเพิ่ม ) สูง 2"
  คอล์ยสปริงสูง 2" TD5 (บรรทุกปกติ / บรรทุกเพิ่ม)
  คอล์ยสปิงหน้า ยก 4 "
  กันสะบัดพวงมาลัย
ด้านหลัง # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-2"
  คอล์ยสปริงสูง 2" TD5 (บรรทุกปกติ / บรรทุกเพิ่ม)
  คอล์ยสปริงหลัง ยก 4"
   
รายละเอียดชุดช่วงล่าง 17
สำหรับรถ LANDROVER DEFENDER 110 ( 96 ON )
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า คอล์ยสปริงหน้า ยก 4"
ด้านหลัง คอล์ยสปริงหลัง ยก 4"
สำหรับรถ LAND/RANGE ROVER 4.6 HSE
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า คอล์ยสปริงหน้า STD
ด้านหลัง คอล์ยสปริงหลัง STD.
สำหรับรถ SSANGYONG MUSSO
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-2"
ด้านหลัง # โช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-2"
  คอล์ยสปริงหลัง
   
รายละเอียดชุดช่วงล่าง 18
สำหรับรถ TOYOTA HIACE ( หัวจรวด) DIESEL 3.0 COMMUTER
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า โช้คหน้า รถตู้ HIACE COMMUTER /รุ่นใหม่ปี 2005
ด้านหลัง โช้คหลัง รถตู้ COMMUTER ( แหนบหลัง) /รุ่นใหม่ปี 2005
สำหรับรถ TOYOTA GRAND WAGON (2.4)5 SFE
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า โช้คหน้า ( เครื่องดีเซล )
ด้านหลัง โช้คหลัง ( คอล์ยสปริง )
สำหรับรถ TOYOTA SUPER CUSTOM (2 WD)
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า โช้คหน้า ( เครื่องดีเซล )
ด้านหลัง โช้คหลัง ( คอล์ยสปริง )
สำหรับรถ TOYOTA SUPER CUSTOM (4 WD)
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า โช้คหน้า ( เครื่องดีเซล )
ด้านหลัง โช้คหลัง ( คอล์ยสปริง )
สำหรับรถ TOYOTA 2.5 D COMMUTER
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า โช้คหน้า รุ่นใหม่
ด้านหลัง โช้คหลัง รุ่นใหม่
MITSUBISHI (ตู้) L 200 ( 2 WD )
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า โช้คหน้า ( เครื่องดีเซล )
ด้านหลัง โช้คหลัง ( แหนบ )
MITSUBISHI (ตู้) L 300 ( 4 WD ) / ( 2 WD )
อุปกรณ์บังคับ รายละเอียด
ด้านหน้า โช้คหน้า ( เครื่องดีเซล )
ด้านหลัง โช้คหลัง EXPRESS 4 WD / 2WD แหนบ